Guihua
A collection of Proses
Author: Yang Lian
Published by  Lianjing Wenxue Xilie, Lianjing Chuban Shiye Gongsi. 8,1994. Taipei, Taiwan